Ouders voor de (G)MR

GMR

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR’en van scholen binnen hetzelfde bestuur vormen daarnaast een gemeenschappelijke MR (GMR).

De (G)MR bestaat uit personeelsleden en ouders en heeft verschillende wettelijke bevoegdheden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De MR en GMR toetsen het beleid, maar kunnen ook zelf voorstellen doen.

Denkt en praat u met ons mee?!

We hebben vacatures voor ouders/verzorgers met een kind op één van de PI-scholen.

Lees hiernaast de brief met meer informatie van Sander Jacobs, algemeen directeur.

Terug naar de vacatures